Rondom de jaarwisseling zijn onze textielcontainers afgesloten. Uiteraard kun je al je textiel en schoeisel wel bij onze winkel afgeven.
 
Wij willen je hartelijk danken voor alle goederen die je ons in het afgelopen jaar hebt geschonken en wensen je alle goeds en vooral veel gezondheid voor het nieuwe jaar toe!